Edukacja articles

Edukacja rodziny zależy od kobiet

Warszawa, 13 października 2016 roku
INFORMACJA PRASOWA

Edukacja rodziny zależy od kobiet

W 55% o wydatkach na edukację rodziny decydują kobiety. Najczęstszym (27%) jest czesne za naukę dzieci płatne raz w miesiącu. Prawie 60% badanych ocenia, że będzie finansować naukę …

Top