Tematy maturalne z języka polskiego 1994

Tematy maturalne z języka polskiego 1994:

1. Średniowieczna pokora, renesansowa harmonia, niepokoje baroku – widzenie świata i człowieka w literaturze staropolskiej.

2. Służebność czy wolność sztuki? Twój głos na temat funkcji literatury w życiu jednostki i społeczeństwa.

3. „Co jest w człowieku?”. Odpowiedz na pytanie odwołując się do znanych ci utworów literatury współczesnej.

4. K.K. Baczyński „Biała magia” – analiza i interpretacja wiersza.

Krzysztof Kamil Baczyński, „Biała magia”

Stojąc przed lustrem ciszy

Barbara z rękami u włosów

nalewa w szklane ciało

srebrne kropelki głosu.

I wtedy jak dzban – światłem

zapełnia się i szkląca

przejmuje w siebie gwiazdy

i biały pył miesiąca.

Przez ciała drżący pryzmat

w muzyce białych iskier

łasice się prześlizną

jak snu puszyste listki.

Oszronią się w nim niedźwiedzie,

jasne od gwiazd polarnych,

i myszy się strumień przewiedzie

płynąc lawiną gwarną.

Aż napełniona mlecznie,

w sen się powoli zapadnie,

a czas melodyjnie osiądzie

kaskadą blasku na dnie.

Więc ma Barbara srebrne

ciało. W nim pręży się miękko

biała łasica milczenia

pod niewidzialną ręką.

(4 I 42 r., 3. w nocy).

Authors

Related posts

Top