Matura z języka polskiego articles

Tematy maturalne z języka polskiego 1998

Tematy maturalne z języka polskiego 1998

Tematy maturalne z języka polskiego 1998:

1. Wolna i zniewolona, w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska. Przedstaw funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.

2. W literaturze polskiej i obcej możesz odnaleźć różne postawy życiowe. Zaprezentuj te, które …

Tematy maturalne z języka polskiego 1993

Tematy maturalne z języka polskiego 1993:

1. “Człowiek nie urodził się sobie”. Jakie wartości proponuje czytelnikowi literatura średniowiecza i renesansu?

2. Wykorzystując znane ci utwory z różnych epok, rozważ myśl Juliusza Słowackiego “A miejcie nadzieję, bo nadzieja przejdzie z was …

Tematy maturalne z języka polskiego 1994

Tematy maturalne z języka polskiego 1994:

1. Średniowieczna pokora, renesansowa harmonia, niepokoje baroku – widzenie świata i człowieka w literaturze staropolskiej.

2. Służebność czy wolność sztuki? Twój głos na temat funkcji literatury w życiu jednostki i społeczeństwa.

3. “Co jest …

Tematy maturalne z języka polskiego 1992

Tematy maturalne z języka polskiego 1992:

1. Poezja intymności i poezja spraw publicznych w odrodzeniu i baroku.

2. Fantastyka i realizm jako dwie metody prezentowania świata różnych epok.

3. “Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze końca wieku?”. W …

Top