Wiadomości branżowe

Headlines Porter Novelli partnerem strategicznym Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodarka

Headlines Porter Novelli partnerem strategicznym Fundacji Instytut Innowacyjna Gospodarka
Headlines Porter Novelli nawiązała współpracę z Fundacją Instytut Innowacyjna Gospodarka (IIG). Headlines, jako partner strategiczny, będzie wspierała działalność statutową Fundacji oraz zapewni wsparcie działań komunikacyjnych i wizerunkowych IIG. Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka jest organizacją pozarządową, która działa w obszarze tworzenia, wdrażania i promocji nowoczesnych technologii oraz innowacji. IIG wspiera innowacyjność tworząc platformę dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami. W ramach swojej działalności Instytut prowadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, których efektem są raporty, opracowania, rekomendacje i roadmaps innowacyjności w Polsce.- Podniesienie poziomu innowacyjności jest obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed polską gospodarką, w szczególności w kontekście strategii Europa 2020. Aby osiągnąć założony cel, jakim jest przeznaczanie 1,7 proc. PKB Polski na działalność badawczo-rozwojową, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki.

Headlines Porter Novelli nawiązała współpracę z Fundacją Instytut Innowacyjna Gospodarka (IIG). Headlines, jako partner strategiczny, będzie wspierała działalność statutową Fundacji oraz zapewni wsparcie działań komunikacyjnych i wizerunkowych IIG.

Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka jest organizacją pozarządową, która działa w obszarze tworzenia, wdrażania i promocji nowoczesnych technologii oraz innowacji. IIG wspiera innowacyjność tworząc platformę dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy decydentami, instytucjami naukowymi, biznesem i start-upami. W ramach swojej działalności Instytut prowadzi działania badawcze, edukacyjne i szkoleniowe, których efektem są raporty, opracowania, rekomendacje i roadmaps innowacyjności w Polsce.

Podniesienie poziomu innowacyjności jest obecnie jednym z głównych wyzwań stojących przed polską gospodarką, w szczególności w kontekście strategii Europa 2020. Aby osiągnąć założony cel, jakim jest przeznaczanie 1,7 proc. PKB Polski na działalność badawczo-rozwojową, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego sektor rządowy, biznes i świat nauki muszą ze sobą ściśle współpracować. Animatorem tej współpracy powinny być m.in. organizacje pozarządowe. Dostrzegamy istotną rolę, jaką Fundacja Instytut Innowacyjna Gospodarka może odegrać w tym procesie, a ponieważ temat innowacyjności jest nam bardzo bliski, postanowiliśmy wspierać IIG w tych działaniach ? powiedziała Joanna Pruszyńska-Witkowska, prezes Headlines Porter Novelli.

Headlines Porter Novelli odpowiada m.in. za komunikację i promocję Instytutu, prowadzenie strony internetowej ingos.pl, współpracę z partnerami i wsparcie w organizacji wydarzeń i konferencji. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.


dostarczył infoWire.pl

Źródło Headlines. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Zachowania i preferencje wyborcze Polaków w grudniu 2014

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy