Lektury

Kodeks rycerski w średniowieczu

Kodeks rycerski w średniowieczu
Kodeks rycerski w średniowieczu Najważniejsze wynikające z niego zasady to: 1. Wspieranie wdów i sierot w potrzebie. 2. Unikanie niesprawiedliwych wojen. 3. Staczanie pojedynku w

Kodeks rycerski w średniowieczu

Najważniejsze wynikające z niego zasady to:

1. Wspieranie wdów i sierot w potrzebie.

2. Unikanie niesprawiedliwych wojen.

3. Staczanie pojedynku w obronie każdego niewinnego.

4. Odstąpienie od niesłusznego żołdu.

5. Uczęszczanie na turnieje ? tylko dla ćwiczeń rycerskich.

6. Okazywanie posłuszeństwa w sprawach świeckich cesarzowi lub patrycjuszowi.

7. Odważna walka w obronie wiary katolickiej.

8. Słuchanie codziennych mszy z pobożnym rozpamiętywaniem Męki Pańskiej.

9. Nienaganne życie wobec Boga i ludzi.

Wzmianka o tym znajduje się m.in. w kronice Jana de Beca pt.: O pasowaniu na rycerza Wilhelma, hrabiego Holandii, króla Niemiec, iż: ?Każdy, kto chce być żołnierzem, musi być wielkodusznym, wolnie urodzonym, szczodrym, doskonałym i mężnym (?).

Taką zaś jest reguła stanu rycerskiego: przede wszystkim słuchać codziennie mszy z pobożnym rozpamiętywaniem męki pańskiej, (?) święty Kościół wraz z jego sługami uwalniać od jakichkolwiek napastników (?)?.

Marta Akuszewska

A to już wiesz?  Apokalipsa spełniona

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy