Wiadomości branżowe

Legislacja w praktyce

Studia podyplomowe „Legislacja w praktyce” na Uczelni Łazarskiego stanowią alternatywę dla aplikacji legislacyjnej. Obecne wymagania stawiane legislatorom, coraz większa liczba wydawanych aktów prawnych i stopień skomplikowania systemu prawnego sprawiają, że coraz częściej poszukiwane są na rynku pracy osoby z wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.Studia adresowane są do prawników, osób pracujących albo zaczynających pracę  w administracji rządowej i samorządowej, a także w komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia aktów prawnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub studiów administracyjnych.Studia podyplomowe „Legislacja w praktyce” umożliwiają poznanie konstytucyjnego systemu aktów prawnych, przebiegu rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego, prawa międzynarodowego i legislacji europejskiej. Słuchacze poznają metodykę pracy legislatora oraz zarządzania procesem tworzenia i przyjmowania aktu normatywnego, jak również zdobędą umiejętności związane ze sporządzeniem aktów prawnych i formułowaniem

Studia podyplomowe ?Legislacja w praktyce? na Uczelni Łazarskiego stanowią alternatywę dla aplikacji legislacyjnej. Obecne wymagania stawiane legislatorom, coraz większa liczba wydawanych aktów prawnych i stopień skomplikowania systemu prawnego sprawiają, że coraz częściej poszukiwane są na rynku pracy osoby z wiedzą teoretyczną i praktyczną w zakresie legislacji.

Studia adresowane są do prawników, osób pracujących albo zaczynających pracę  w administracji rządowej i samorządowej, a także w komórkach prawnych dużych podmiotów prywatnych, gdzie konieczna jest znajomość zasad tworzenia aktów prawnych. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub studiów administracyjnych.

Studia podyplomowe ?Legislacja w praktyce? umożliwiają poznanie konstytucyjnego systemu aktów prawnych, przebiegu rządowego i parlamentarnego procesu legislacyjnego, prawa międzynarodowego i legislacji europejskiej. Słuchacze poznają metodykę pracy legislatora oraz zarządzania procesem tworzenia i przyjmowania aktu normatywnego, jak również zdobędą umiejętności związane ze sporządzeniem aktów prawnych i formułowaniem opinii prawnych. 

Zakres tematyczny studiów obejmuje system źródeł prawa, naczelne zasady konstytucyjne, proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, metodykę pracy legislatora, rządowy proces legislacyjny, parlamentarny proces legislacyjny, wybrane zagadnienia prawa UE, proces legislacyjny w UE, procedurę przyjmowania umów międzynarodowych, budowę aktu normatywnego, w tym budowę ustawy, rozporządzenia, aktu prawa miejscowego, aktu prawa wewnętrznego, wybrane problemy legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa, zagadnienia z zakresu języka prawnego i języka prawniczego.

Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków pracujących przy tworzeniu aktów prawnych, jak również doświadczeni nauczyciele akademiccy.

Kierownik studiów: Mecenas Magdalena Malinowska ? Wójcicka jest głównym specjalistą do spraw legislacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od lat związana z legislacją.Ekspert w dziedzinie prawa spółdzielczego. Autorka krytycznej analizy wieloletnich prac legislacyjnych, mających służyć udoskonaleniu prawa spółdzielczego. Brała udział w wielu pracach legislacyjnych wykonujących wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych, z wystąpieniami merytorycznymi.

A to już wiesz?  PMPG odwołała się od półmilionowej kary dla spółki

W gronie wykładowców znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Maria Kruk ? Jarosz, prof. dr hab. Piotr Winczorek, sędzia Jerzy Stępień, mec. Magdalena Malinowska ? Wójcicka, legislatorzy Rządowego Centrum Legislacji oraz departamentów prawnych ministerstw i urzędów centralnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.ckp.lazarski.pl

 


dostarczył infoWire.pl

Źródło Espresso 77 Communications / martabarlak.com. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy