Związek Harcerstwa Polskiego ZHP

Struktura ZHP

Struktura ZHP
Struktura ZHP Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP. W okresie pomiędzy zjazdami władzami naczelnymi są: * Przewodniczący ZHP, * Rada Naczelna ZHP (odpowiednik

Struktura ZHP

Najwyższą władzą Związku Harcerstwa Polskiego jest Zjazd ZHP. W okresie pomiędzy zjazdami władzami naczelnymi są:

* Przewodniczący ZHP,

* Rada Naczelna ZHP (odpowiednik rady nadzorczej),

* Naczelnik ZHP,

* Główna Kwatera ZHP (odpowiednik zarządu),

* Centralna Komisja Rewizyjna ZHP (organ kontrolny),

* Naczelny Sąd Harcerski ZHP (odpowiednik sądu koleżeńskiego).

Jednostkami terenowymi Związku Harcerstwa Polskiego są:

* chorągiew – na poziomie wojewódzkim,

* hufiec – najczęściej na poziomie powiatowym,

* związek drużyn (fakultatywnie),

* szczep (fakultatywnie),

* gromada, drużyna, krąg – podstawowe jednostki organizacyjne, które dzielą się wewnętrznie na szóstki zuchowe (w gromadach) i zastępy lub patrole (w drużynach).

W ZHP działają również ogólnopolskie, regionalne oraz środowiskowe ruchy programowo-metodyczne, skupiające instruktorów, członków zwyczajnych nie będących instruktorami i pełniących funkcje instruktorskie oraz jednostki organizacyjne ZHP. Ruchy programowo-metodyczne stanowią dla ich członków formę współdziałania w celach doskonalenia programu i metodyki, wymiany doświadczeń i upowszechniania inicjatyw programowych i metodycznych, realizacji konkretnego zadania, inicjatywy społecznej lub kierunku służby. Należą do nich m.in.:

* “Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich”,

* Ruch “Całym Życiem”,

* Klub Pikującego Orła.

Źródło: wikipedia.org

A to już wiesz?  Tematy maturalne z języka polskiego 1992

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy