Tematy maturalne z języka polskiego

Tematy maturalne z języka polskiego 1999

Tematy maturalne z języka polskiego 1999
Tematy maturalne z języka polskiego 1999: 1. Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij, czym może być dom rodzinny – oazą spokoju, miejscem konfliktów, wspomnieniem…? 2.

Tematy maturalne z języka polskiego 1999:

1. Na podstawie wybranych utworów literackich wyjaśnij, czym może być dom rodzinny – oazą spokoju, miejscem konfliktów, wspomnieniem…?

2. Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

3. Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć lub odrzucić (Jerzy Andrzejewski). Omów te utwory literackie, wobec których nie pozostałeś obojętny.

4. Zinterpretuj wiersz Jana Lechonia “Rejtan”, zwracając uwagę na obecne w tekście odwołania do wydarzeń historycznych i tradycji narodowej.

Jan Lechoń, “Rejtan”

Kiedy wszystko struchlało z obawy Moskali

On na progu się sali jako kłoda wali

Z tą jedną myślą w głowie: “Ja wszystko ocalam”

Rozdziera swoje szaty, krzycząc “Nie pozwalam!”

Sto ramion niezlękłego uchwyciło męża,

I oszalał i umarł. Lecz to on zwycięża.

Bo parę lat zaledwie – jest to chwila prawie –

I oto się nad polem chwieje piórko pawie,

Hurmem chłopi z kosami biegną polną steczką

I nakryli armaty krakowską czapeczką.

I oto wszyscy naraz wznieśli wolne głowy,

Spójrz! Oto idą boso, lecz przez gaj laurowy,

Dłoń twarda, co pług dotąd prowadziła w polu,

Niesie sztandar wolności do bram Kapitolu,

I idą, idą nasi, bijąc w tarabany

I myśląc o swej Basi, w kraju zapłakanej.

Samotnik, który wtedy oszalał z rozpaczy,

Nie ujrzy ich, to prawda, ale cóż to znaczy?

Bo on odżył i wpośród śnieżnych drzew szpaleru

To on wali bagnetem w wrota Belwederu

I w ciemną noc styczniową wolność widzi jaśnie.

Ten człowiek z brwią krzaczastą, to przecież on właśnie.

Dziś, kiedy na świat cały grzmią moskiewskie spiże,

Gdy niejedno poselstwo stopy w Moskwie liże,

A oklask dla przemocy brzmi na wszystkie strony –

Ten Rejtan znów podnosi nie łeb podgolony,

A to już wiesz?  Tematy maturalne z języka polskiego 2002

Lecz głowę wychynioną z dantejskiego piekła,

Z której zda się, krew cała narodu wyciekła.

Bo on co myślą swoją szedł przed naród przodem,

Teraz stał się już całym świadomym narodem

I gdy wszystko przemocy gotuje owację,

On woła: “Nie pozwalam!” I to on ma rację

(“Aria z kurantem”, 1945)

hastagi na stronie:

#Matura 1999 tematy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy